UK Limited

Kontakta CompanyRegistrations för registrering av UK Limited

Holding Company, är ett bolag som äger aktier i andra bolag. Syftet med ett holdingbolag är att kontrollera dotterbolag och andra företag som holdingbolaget äger aktier i och fungerar som en praktisk organisation för att optimera distribuerandet av vinster och för att finansiera andra företag.

Fördel UK Limited Holding Company

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier i andra bolag. Holdingbolag kallas även för förvaltningsbolag. Utdelningar från ett dotterbolag är normalt sätt skattefria i holdingbolaget.

Två (2) UK Limited bolag ingår
Registrera två bolag varav det ena är ett Holding Company som äger bolag 2 Ltd.

Det vanligaste är att holdingbolaget äger majoriteten av aktierna i dotterbolag och alltså fungerar som ett moderbolag i en koncern. Även om det primära syftet med ett holdingbolag är att äga aktier i andra bolag, finns det inget hinder för holdingbolaget att bedriva egen verksamhet.

Investmentbolag eller holdingbolag
Investmentbolag och holdingbolag påminner om varandra i dess konstruktion, i den mening att de äger aktier i andra bolag. Dock fungerar ett holdingbolag mer som moderbolag i en koncern med ägande i dotterbolagen, medan investmentbolagets syfte är mer ren finansiell förvaltning av bolag och investeringar i nya marknader.

Holdingbolag och offshorebolag
Ett holding company kan även vara ägare i ett offshorebolag. Ett offshorebolag är ett bolag som är lokaliserat i utlandet och startas oftast för att få skattemässiga fördelar eller för att utnyttja mer tillåtande förordningar. Det är lagliga att investera pengar i utlandet som inte genererar i lagbrott, genom att exempelvis placera pengar i ett offshorebolag i Hong Kong. Vid en sådan investering gäller det dock att agera med försiktighet, då de engelska lagarna inte får överträdas.

Vår expertis & tjänster

Oavsett vilket behov eller problem ni har så finner vi en lösning!

Bolagsservice

förändringar direkt gentemot myndigheter...

Support 24/7

förmodligen den bästa Support för UK Limited...

Redovisning

Bokslut för UK Limited
+ bokföringsprogram...

Bolagskonto

med kort online utan ett personligt besök...

Krav för registrering

  • Styrelse: Från en person eller juridisk person
    till obegränsat antal personer och nationalitet.
  • Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman).
  • Bolagsnamn: Namnet får ej vara förväxlingsbart med ett annat Ltd bolagsnamn i United Kingdom.
  • Sätesadress för bolaget i UK: En företagsadress för mottagande avkorrespondens och handlingar från myndigheter och bank etc.
  • Rimlighetskrav: Ej näringsförbud i Storbritannien.

Obs! Din historik i Sverige har ingen betydelse för att starta ett LTD bolag!

Vem kan registrera UK Limited?

Alla kan registrera ett UK Limited.
Man kan vara från en person till flera personer med olika nationaliteter, bosatta i olika länder och även juridisk person (företag) kan registrera ett LTD bolag.

Alla Limited bolag i UK måste ha en officiell registrerad bolagsadress kallas för Registered Office

Prisexempel

Priser som anges är bruttopriser inget annat tillkommer!

HOLDING COMPANY LTD

590 €

Priset är en engångsavgift

2 UK Ltd bolag ingår med bolagsadresser och
företagskonton med kort + Support 24/7

START LTD​

295 €

Priset är en engångsavgift

Ett startpaket som passar alla plånböcker.
Bolagsadress i UK ingår + Support 24/7