CR logotype

Kontakta CR

Flera fördelar med ett bolag i utlandet

Kostnadsfri rådgivning om utländska bolag och bolagskonton med VISA eller MasterCard

UK Limited Company

Förmodligen den mest eftertraktade företagsformen, Holding Company Limited. Ett bolag som äger aktier i andra bolag…

HK Limited Company

Hong Kong Limited är det populäraste offshore bolaget med en beskattning på territoriell basis. Vinsterna anses vara skattefria…

Offshore Company

Finns många anledningar till att starta ett Offshore Company, bl. a. för tillgångsskydd, expansion och/eller ekonomisk integritet…

Kontakta CompanyRegistrations

Unit 2409 PO Box 7169 Poole United Kingdom BH15 9EL | Phone: +442392160229