Flera fördelar med ett bolag i utlandet

Utländska bolag

Snabb registrering online, utan personligt besök!
Skaffa ett bolagskonto med kontokort online.
Utländskt dotterbolag kan skydda moderbolaget bättre.
Ett utländskt moderföretaget kan äga samtliga aktier i t. ex. ett aktiebolag.
Välj den typ av bolagsform som passar er verksamhet och ägarstruktur bäst.
Välj bolag bland trettio olika jurisdiktioner, länder!
Company Registrations guidar er genom proceduren!

UK Limited Company

Förmodligen den mest eftertraktade företagsformen, Holding Company Limited. Ett bolag som äger aktier i andra bolag…

HK Limited Company

Hong Kong Limited är det populäraste offshore bolaget med en beskattning på territoriell basis. Vinsterna anses vara skattefria…

Offshore Bolag

Finns många anledningar till att starta ett Offshore Company, bl. a. för tillgångsskydd, expansion och/eller ekonomisk integritet…

Vi utgår från era behov, önskemål och er ekonomiska status. Vi erbjuder alltid den bästa lösningen.

Koncentrera er på verksamheten vi tar hand om er registrering och vi kan administrera ert utländska bolag. Vi åtar oss även bokföring, bokslut, juridisk rådgivning och att avveckla bolag.

Oavsett om ni gör affärer i Europa, Asien, Afrika, Mellanöstern, Amerika eller någon annanstans. Vi kommer att skapa den bästa handels- eller innehavsstruktur för ert bolag i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Bolagsform & Jurisdiktion

Olika länder och territorier har konkurrenskraftiga regler för att attrahera investerare. Rent generellt behöver du inte var på plats för att starta ett offshore bolag. Vissa länder kan kräva att man är på plats för att öppna konto.
Välj jurisdiktion där du önskar förlägga din business!

Vi optimerar ert bolag och de tjänster ni är i behov av till bästa pris!