Starta HongKong Limited

Både fysisk och juridisk person kan starta ett HongKong Limited på ett par dagar.
Enkel procedur att registrera ett bolag i HongKong. Inga minimikrav för aktiekapital. Engelskan är det officiella språket och all rapportering och viktig information är på engelska. HongKong är en av världens mest etablerade och pålitliga finansiella centra. Ekonomin i HongKong anses vara en av de friaste i världen (Index of Economic Freedom) därför är det en utmärkt jurisdiktion att starta ett offshore bolag.

Krav för att registrera HongKong Limited

Bolagssekreterare: Alla HK bolag måste anmäla en sekreterare.
Antingen en person som är medborgare i HongKong, eller ett annat företag i HongKong.
Bolagssekreteraren har som uppgift att bland annat hålla reda på samt skicka in företagets årsrapporter och annat till myndigheter.
Registered Office: Ett HongKong bolag måste ha en fysisk adress i HongKong.
En bolagsadress, kallas för Registered Office, som är bolagets officiella adress gentemot myndigheter, banker, kunder osv.

  1. Minst en aktieägare
  2. Minst en direktör
  3. En bolagssekreterare
  4. Registered Office, bolagsadress i Hong Kong
  5. Minsta tillåtna aktiekapitalet 1 HKD

Lagligt och legitimt med HongKong Limited

Det är fullt lagligt och legitimt, det är varje persons rättighet att starta upp ett bolag där var förutsättningarna och ens ändamål för affärsverksamheten passar bäst. Bl.a. underlättar det betydligt om du bedriver någon handel med exempelvis Kina.

Komplett registrering av HongKong Limited

Vilket även inkluderar, bolagssekreterare, sätesadress för bolaget, hjälp med bankkonto till bolaget osv.
Pris för att registrera ett HongKong Limited:
* Du bör räkna från $1.600 allt beroende på vilka tilläggstjänster du väljer.
* Du behöver inte var på plats för att registrera ett bolag i HongKong.
* Däremot måste du vara på plats för att öppna bankkonto, dd får även hjälp med den processen.